Existuje mnoho nástrojů pro analýzu finančních vzorců. Některé znáte, ale o většině jste ani neslyšeli. Nejčastěji používám několik nástrojů, abych mohl podrobněji a názorněji zobrazit určitý proces. Excel slouží k postupu výpočtu, lze v něm generovat všechny základní sestavy, umožňuje vytvářet grafy, a dokonce i sestavovat složité vzorce. s automatickým výpočtem, například pokud máme výdaje, zisk, dokáže automaticky vypočítat rozdíl, naplánovat termíny plateb v návaznosti na harmonogram. a mnoho dalšího. Nebudeme se podrobně zabývat jednotlivými nástroji a jejich uspořádáním, k tomu slouží řada investičních školení, ale seznámíme se s tím, k čemu slouží a jak fungují. Seznámíme se s tím, k čemu slouží a jak mohou být užitečné.

Zde je krátký seznam těch nejoblíbenějších.:

Excel/Google Sheets - tyto programy jsou díky své flexibilitě a výkonným funkcím vzorců standardními nástroji pro práci s finančními modely, Tento nástroj je nejjednodušší a umožňuje bez větších obtíží upravovat první sestavy a velmi finančně efektivní postup. Keynote - slouží k vytváření prezentací, které mohou výrazně zlepšit vizuální prezentaci výkazů, jedná se o vizualizaci, která umožňuje rychlou orientaci a předání výkazu týmu nebo kolegům. A reportovat týmu nebo kolegům o operacích, výsledcích a plánování. Tento prvek je považován za novou nejlepší verzi pro ruční tvorbu prezentací, Lepší než on může být pouze nástroj umělé inteligence.

Trello je efektivní nástěnka pro plánování úkolů a řízení projektů. Nejčastěji se používá pro týmovou práci, umožňuje rozdělovat úkoly a kontrolovat proces. Obvykle ji používají malé vývojové týmy, aby zlepšily kontrolu a termíny dokončení.

SQL-klienti - umožňuje pracovat s velkým množstvím dat a provádět složité analytické dotazy - jedná se o komplexní postup, který vyžaduje vývojáře, ale umožňuje ukládat obrovské množství dat a analyzovat je. Představte si, že potřebujete shromáždit statistiky změn kryptoměn za měsíc - Excel vám postačí, ale pokud se potřebujete podívat na několik let - a také zobrazit aktivní změny nebo období, kdy hodnota tokenů rostla. K tomu potřebujete takový výkonný nástroj.

Python a Big Data frameworky - tyto nástroje se používají ke zpracování velkých objemů dat a složitých analytických úloh. Další profesionální nástroj k jehož používání je zapotřebí programátorů, se připojuje k SQL a dokáže z něj vytáhnout správná data, čímž urychluje proces např. vyhledávání, reportování apod. na základě získaných dat. A další věci na základě těchto dat.

Tableau je software pro vizualizaci dat, který pomáhá lépe pochopit a prezentovat finanční informace. Získaná data je možné kombinovat a zobrazovat. vizuální složku pro hlubší analýzu a konkrétní indikace.

Miro je online tabule pro spolupráci a vizualizaci různých procesů a nápadů. Tento nástroj je velmi užitečný pro stanovování cílů, plánování krok za krokem i v globálním měřítku. i rozdělení na menší dílčí úkoly, abyste dosáhli konzistentního úspěchu. Jeho používání je maximálně jednoduché a otevřené velkým možnostem.

Camscanner je aplikace pro skenování dokumentů, která může být užitečná pro digitální ukládání papírových záznamů. Pokud potřebujete uspořádat své záznamy elektronicky, tento program vám je umožní digitalizovat a použít k přenosu výkazů, kontrolních a vyrovnávacích hlášení. Nejčastěji se používá ve finančním světě finančními kontrolory a účetními k vedení kompletních elektronických záznamů.

Závěr o nezměnitelném zisku

Tyto nástroje pomáhají analyzovat různé finanční ukazatele, předpovídat vývoj společnosti a vyhodnocovat efektivitu rozhodnutí. Lze je použít jak k vytváření jednoduchých modelů, tak i komplexních finančních prognóz a scénářů. Všechny tyto nástroje však vyžadují znalosti a dovednosti, Nabízíme způsob, jak si tyto nástroje osvojit a aplikovat je prostřednictvím praktických zkušeností, na reálných transakcích. Další krok ve vaší finanční gramotnosti, podpořený těmito nástroji bude dosažení zisku, tak fungují znalosti. Naším cílem je poskytnout nástroj, který vás dovede k nezávislosti a k přijímání vlastních rozhodnutí, která vám změní život.